Regulamin PRZEDPŁAT dotyczący rezerwacji online

Regulamin PRZEDPŁAT dotyczący rezerwacji online

Instytutu kosmetologii AnnEstetic

§ 2 Typy i sposoby Płatności
1. Usługodawca w ramach usługi Booksy Pay posiada możliwość przyjmowania
Płatności w zakresie Rezerwacji:
1. przed realizacją Usługi (Przedpłata/Zaliczka)
2. po zrealizowaniu Usługi lub dokonaniu sprzedaży towaru (Zapłata)
2. Usługodawca w ramach usługi Booksy Pay posiada możliwość przyjmowania
Płatności w zakresie Zamówień wyłącznie przed potwierdzeniem Zamówienia.
(Przedpłata/Zaliczka)
3. Użytkownik w ramach usługi Booksy Pay może dokonać Płatności w następujący
sposób:
1. Szybki przelew
2. BLIK
3. Karta płatnicza
4. Karta Podarunkowa
4. Zwroty Płatności mogą być zrealizowane poprzez usługę Booksy Pay, gotówką lub w
inny sposób uzgodniony między Usługodawcą i Użytkownikiem/Nabywcą (w
przypadku Kart Podarunkowych) pod warunkiem, że Użytkownik/Nabywca (w
przypadku Kart Podarunkowych) wyraził na to zgodę.
5. Jeśli Zwrot Płatności jest realizowany poprzez usługę Booksy Pay, Zwrot zostanie
dokonany tym samym sposobem, którym dokonywana była Płatność.

§ 3 Zasady zwrotów Płatności
1. Każdy Użytkownik odwołujący lub modyfikujący Rezerwację nie później niż 48
godzin przed Terminem Rezerwacji ma prawo do uzyskania Zwrotu Płatności jakiej
dokonał w formie Przedpłaty w pełnej kwocie.
2. Odwołanie lub modyfikacja Rezerwacji przez Użytkownika później niż 48 godzin
przed Terminem Rezerwacji lub niestawienie się Użytkownika w miejscu
wykonywania Usługi w Terminie Rezerwacji daje prawo Usługodawcy do zachowania
Płatności jakiej Użytkownik dokonał w formie Przedpłaty.
3. W sytuacji, gdy Rezerwacja nie może być zrealizowana z winy Usługodawcy lub
Usługodawca odwoła Rezerwację, dla której Użytkownik dokonał Płatności w formie
Przedpłaty, Usługodawca jest zobowiązany do Zwrotu Płatności w terminie 3 Dni
Roboczych od Terminu Rezerwacji.
4. Zaksięgowanie kwoty na koncie lub karcie kredytowej Użytkownika, nastąpi nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.